Om ekspertgruppen

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe om barn i fattige familier. Gruppen skal vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres for å i størst mulig grad styrke oppvekstsvilkårene for barn i fattige familier på kort sikt, og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt. Gruppen skal vurdere hvilke tiltak som er mest treffsikre for å redusere antall og andel barn som vokser opp i fattige familier, og gi råd om hva som vil være samfunnsøkonomisk effektiv bruk av ressursene på området.

Ekspertgruppen ledes av professor Mari Rege, og vil levere sin rapport høsten 2023. For informasjon om ekspertgruppens mandat, medlemmer, arbeid, møter og kunnskapsgrunnlag, se egne faner.

Ekspertgruppen vektlegger viktigheten av en åpen prosess og muligheten til å gi innspill. I fanen over kalt «innspill» ønsker ekspertgruppen både åpne generelle innspill, samt spesifikke innspill til de problemstillingene ekspertgruppen er bedt om å vurdere, innen 30. mars 2023.