For Barn og Unge

Hva vil det si å være et barn i en fattig familie?

Selv om Norge er et rikt land, er det likevel foreldre som har så lite penger at det kan gå utover barna. Å vokse opp i en fattig familie kan gjøre livet vanskelig for barna, både i dag, og når barna selv blir voksne. Barn i fattige familier har mindre sjanse for å lykkes på skolen, spise nok, de bor oftere trangt og flytter mye, og har det oftere vanskeligere hjemme hos familien. Barna har oftere dårligere psykisk helse, og er sjeldnere enn andre barn med på fritidsaktiviteter som for eksempel fotball, musikk eller dans.

Hva skal ekspertgruppen for barn i fattige familier gjøre?

De siste 20 årene har det blitt flere og flere barn som vokser opp i familier med dårlig råd. Samtidig bruker regjeringen mye penger på å hjelpe fattige familier, som for eksempel ved å ha gode skoler, gi barnefamilier billigere barnehage, tilby gratis fritidsaktiviteter, men også gjennom å gi familier penger direkte.

Regjeringen i Norge har derfor spurt en gruppe med 8 eksperter, ledet av Mari Rege, om å se på hva regjeringen gjør for disse barna i dag, og komme med forslag til hva regjeringens bør gjøre for at færre barn skal vokse opp i fattigdom. Ekspertgruppen skal også komme med forslag til hva som er viktig å gjøre for at de barna som i dag vokser opp fattige familier, ikke blir fattige når de blir voksne.

Ekspertgruppen skal lage en rapport om dette som skal leveres høsten 2023, og som skal komme med anbefalinger til regjeringen om hva de bør gjøre eller endre for å hjelpe barn i fattige familier.

Si din mening!

Om du mener noe om hva som bør gjøres for at det skal bli færre barn i fattige familier i Norge eller for at barna i disse familiene skal få det bedre, vil ekspertgruppen gjerne høre fra deg. I fanen over kalt «innspill» kan du skrive inn til gruppen.