Kunnskapsoversikt

Ekspertgruppen sitt arbeid skal bygge videre på eksisterende offentlig utredningsarbeid, inkludert:

By- og levekårsutvalget (2020),

Sysselsettingsutvalget (2019, 2021),

Barnefamilieutvalget (2017),

Brochmannutvalgene (2011, 2017)

Fordelingsutvalget (2009)