Gi innspill

Ekspertgruppen ønsker i tråd med mandatet å involvere relevante aktører i arbeidet, og er opptatt av å få innspill som kan belyse problemstillingene som ekspertgruppen er bedt om å vurdere og komme med anbefalinger til. Mandatet kan leses i fanen «mandat» over. Ekspertgruppen ønsker innspill til områdene beskrevet under, med mål om å

Ekspertgruppen vil gjøre oppmerksom på at en sammensetning av innspillene mottatt i dette skjemaet vil bli brukt i det videre arbeidet med ekspertgruppens rapport, og publisert på nettsiden. Ekspertgruppen forbeholder seg retten til å sitere innspill som mottas gjennom denne nettsiden i sitt videre arbeid.

For å sikre at ekspertgruppen vil ha tid til å vurdere ditt innspill bør det ha blitt sendt inn innen 30. mars 2023