Heidi Merete Johansen

Ulike typer politikk:

Svar: – Større samhandling mellom ulike hjelpetiltak og offentlige instanser som kan jobbe med felles mål og strategi tidligst mulig. -Tidlig karlegging og prioritering av hvordan type hjelp som trengs på veien til selvstendighet. – Større samhandling med frivilligheten og næringsliv

Prioritering av sektorområder:

Svar: God informasjon som synliggjør muligheter og tilskudd

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Å ha en nøkkelperson/koordinator som hjelper en familie inn i alle de ulike kommunale/offentlige hjelpetiltak tenker vi er nødvendig. Mange familier har mange instanser inne samtidig og gjør at det kan være vanskelig å få kontinuitet og riktig hjelp i det som gjøres.

Rett politikk til rett tid

Svar: Vi opplever at de fleste vi har hjulpet inn i fritid er i barneskole/ungdomsskolealder. Tidlig innsats bør alltid være et fokus mens vi ser at utenforskap i fritidsbildet gjerne blir mere synlig fra 8 år og oppover

Grupper av barn og familier:

Svar: Samarbeid på tvers innad i kommunalsektor er viktig og avgjørende for å få til bærekraftige hjelpetiltak inn mor målgruppen. Ha dedikerte ansatte i det offentlige som retter seg mot områder med høy andell av flavinteksfamilier og minoriterter

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Vi ser at mangel på god informasjon kan være en barriere for å delta i fritidsaktiviteter. I dialog med familier i målgruppen, har mange satt fingeren på at de ikke deltar fordi de ikke vet hva som finnes av ulike typer aktiviteter. Å bruke digitale løsninger som viser både visuelt og med informasjon på ulike språk om hva og hvor aktiviteter og tilbud er, kan gjøre inkludering og integrering letter. Vi Fritid har utarbeidet en digitalt aktivitetsguide hvor informasjon er samlet på et sted-Et klikk inn! Vi har erfart at når man ført har kommet inn i fritidsaktiviteter, får man et større nettverk som igjen kan hjelp de inn videre i sine lokalsamfunn og felleskapet. Vi opplever at når barn først kommer til fritidsaktiviteter er det stor vilje hos frivilligheten(idrett&kultur) til å finne tilskudd som gjør at gratis deltagelse er mulig.