Lars H. Molleklev

Ulike typer politikk:

Svar: Løfte Utlånssentraler for gratis utlån av aktivitetsutstyr til alle barn- og unge i Norge til en lovpålagt oppgave for kommunene, da med statlig støtte/overføring. Dette er også svært miljøvennlig da det blir mindre bruk og kast av fravokst aktivitetsutstyr. Ved å gjør dette sikrer vi at alle for lik mulighet til å kunne låne og delta for en aktiv hverdag og en trygg framtid.. Utlånssentral kan linkes opp til kommunens bibliotek/lånekort. Dette tiltaket utgjør tidlig innsatts og god folkehelse.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Jobb/arbeidsmarked/bolig/fritid.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Tar vi utfordringen på alvor vil vi se klart et forvaltningsnivå som må ha- og tar ansvar. En lederstilling her bør være en åremålsstilling. Så- takk for denne muligheten til innspill. Og til slutt bare en undring. Hvor stort må oljefondet være før vi kvitter oss med fattigdommen i Norge? Og hvor er de som tør og kan ta denne beslutningen på vegne av det Norske folk?

Rett politikk til rett tid

Svar: Tidlig innsatts gi mest og best også når det gjelder det samfunnsøkonomiske.

Grupper av barn og familier:

Svar: Norge står i en særstilling og har rom for å yte ressursinnsats til alle som har behov.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Jobb, bolig og ev om Norge bør innføre borgerlønn. For at fattigdom ikke skal gå i arv bør en legge bedre til rette for å eie i stede for å leie egen bolig. Dette vil gi styrket mulighet ved generasjonsskifte til å bryte en ev fattigdomsarv.