Steinar Wangen

Ulike typer politikk:

Svar: Behovsprøv barnetrygden. Barnetrygden fungerer ikke etter intensjonen.
Den var i sin ment for å spe på anstrengt familieøkonomi.
Slik er det ikke lenger. Nå settes barnetrygden inn på kontoen og da har dem over 200.000 kroner når dem er 18 år.
Ved å øremerke barnetrygden til de 115.000 barnefamilier vil barnefattigdommen reduseres uten at den totale rammen ønskes.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Se svar over.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Fattigdomsbekjempelse bør være et statlig ansvar.

Rett politikk til rett tid

Svar: Behovet øker med alderen.

Grupper av barn og familier:

Svar: Ressursene bør øke i takt med økende alder.