Einar EinmoLeirfjord Ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Leirfjord Ungdomsråd diskuterte dette på møte i går og kom med følgende forslag:
– «Bua» burde finnes i alle landets kommuner, et godt tiltak for å unngå utenforskap.
– «Hjem for en 50-lapp», utvid tilbud om billig transport for barn og unge.
– Billigere SFO.