Reidun JohansenVesterålen barnevern

Ulike typer politikk:

Svar: Jeg tenker at Nav er den tjenesten dette bør gå igjennom. Etter at Nav ble et faktum er det blitt mindre og lite skjønn i den etaten.
Det burde være mulig og fange opp disse familiene og sørge for tiltak som særlig rettet seg opp mot dette. det kunne forebygget både dårlig økonomi og dårlig helse.
Dette vil også kunne bli samfunnsøkonomisk

Prioritering av sektorområder:

Svar: Familiene må ha økonomi nok, slik at barna kan delta i de aktivitetene som er vanlig i sin fritid.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Usikker, men Nav ser ut som den etaten som er viktigst. Det er prøvd med fritidskort fra kommunene, men alltid fare for stigmatisering.

Rett politikk til rett tid

Svar: Særlig ved skolestart og gjennom grunnskolen.

Grupper av barn og familier:

Svar: Alle sårbare grupper må omfavnes. Det norske samfunnet trenger alle i tiltak og arbeid. Alt blir bare dyrere og disse familiene klarer seg stadig dårligere

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Tiltak må i minst mulig grad virke stigmatiserende.
Tiltakene må bli treffsikre nok.
Totalomsorgen for disse familiene må ivaretas.
Både barn og foreldre må hjelpes, slik at familiene kan stå oppreist sammen og ha en felles oppfatning av at livet er oppadgående.