Robert GausenOslo Idrettskrets

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Idrett er den klart største fritidsaktiviteten for barn og unge i Norge, og bygger på en frivillighetsmodell som er unik. Vi ønsker å advare myndighetene om at idretten som bred folkebevegelse ikke må tas for gitt.

I områder med høy andel barn i fattige familier er det også svakt grunnlag for drift av idrettslag. Mangel på frivillige, mangel på kompetanse og manglende betalingsevne er en dårlig miks som gir utslag i manglende tilbud og svak deltagelse. Forskjellene i deltagelse er allerede skremmende store mellom bydelene i Oslo, og utviklingen fortsetter i feil retning.

Om idrettstilbudet skal opprettholdes som et gode for alle må driftstøtten til idrettslag i utsatte områder styrkes vesentlig. Myndighetene må ta større eierskap til idrettsdeltagelse som en rettighet for barn og unge – en tjeneste som samfunnet løser med aktiv støtte til den frivillige idretten, der det er behov.

Med god støtte kan idrettslagene få det beste ut av frivilligheten lokalt og tilby svært rimelige eller gratis idrettstilbud.

Hvordan Oslo Idrettskrets jobber for å opprettholde og utvikle gode idrettslag over hele byen kan dere lese mer om her https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nabolagsklubb/