Anette Malme, koordinator ungdomsrådet, på vegne av leder av Færder ungdomsrådFærder ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar:

Innspill-til-ekspertgruppen-om-barn-i-fattige-familier-fra-Faerder-ungdomsrad-1190631.pdf