Frode Solheim-Realfsen Ungdomsrådet i Sør-Varanger kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Fokuset bør være på universelle tjenester fordi det fjernet eventuelle stigma som kontantytelser kan medføre for barn og unge.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Velferdstjenester for barn og unge bør prioriteres innenfor fritidsområdet fordi det vil bedre den fysiske og mentale helsen for målgruppen.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Arbeidet mot fattigdom hos barnefamilier bør være et kommunalt ansvar, men det forutsetter tilstrekkelig statlig finansiering. Fordi fritidsaktiviteter ikke er en lovpålagt oppgave og da blir det ofte nedprioritert i møte med lovpålagte oppgaver.

Rett politikk til rett tid

Svar: På barneskolen (barn 6 til 12) er det viktigst å satse fysiske aktiviteter fordi det gir best helse for hele livet. På ungdomskolen og VGS er det viktigst å satse på aktiviteter som tar vare på den psykiske helsen.

Grupper av barn og familier:

Svar: Ingen grupper bør prioritertes

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: