Hilde Ungdomsrådet i Drangedal

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: For å utjevne forskjeller mellom fattige og rike ungdommer bør kommunene ha gratis ungdomsklubb.
Kommuner bør arrangere gratis konserter mm for ungdom.
Det bør innføres varm mat på alle skoler.
Gratis frokost på alle skoler.
Kommuner må ha flere tilbud som er gratis.