Karen Sofie

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Barn av ressurssvake foreldre får ikke samme ressurser på skola som de med foreldre som har energi til å stå på krava. Ressurssvake barn med spesielle behov blir da dobbelt truffet siden alt av tiltak må søkes på, krangles om og kjempes for. Det burde være automatikk at barn med cøliaki og på autismespekteret får kontantytelser automatisk med diagnosen.

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar: Områder med stor grad av lavinntektsfamilier.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: