Linda Skjellanger, Enestående familier

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Vi mener at det ikke nødvendigvis vil hjelpe med bare å øke barnetrygden, da det ikke nødvendigvis vil komme barnet/barna til gode. Da er det mye bedre med et Aktivitetskort (med flere aktivitetsmuligheter som tidligere) for alle under 23 år. Ikke gjøre forskjell på barn, ungdom og ung voksen.
Samarbeide med kommunene rundt – de har ikke samme tilbudet men har likefullt familier som trenger det.
Lavere priser på kollektivtransport.
Gjøre noe med kravene til startlån til egen bolig.

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Gjennom Enestående familier møter vi mange mennesker, og her blir mange tema tatt opp, blant annet økonomi.

Vi har veldig mange som ønsker å være med på aktiviteter fordi de ikke har råd til dette selv. Vi sender alltid ut spørreundersøkelser etter hvert arrangement, og her kommer det gang på gang opp hvor takknemlig de er for at det finnes tilbud som hos oss. Vi er til for de som føler seg alene med barn, enten de er gift, samboer eller enslig. Rik eller “fattig”. Men gjengangere er de som er alene og har en trang økonomi.

Her er typiske eksempler på tilbakemeldingene etter spørreundersøkelsene:

● Det betyr svært mye å få være med både sosialt og økonomisk for vi har ikke råd til slike aktiviteter selv, alene så det føles som belønning å få være med på slike kjekke ting
● Det betyr veldig mye for oss. Det gjør at vi kan bli med på ting som vi pga av økonomi ellers hadde hatt utfordringer med å få til.
● Det er helt fantastisk. Ungene får møte andre i samme situasjon, og vi får være med på aktiviteter vi ellers ikke hadde hatt råd til å kunne gjøre. Veldig veldig flott alt som blir laget istand, og vi gleder oss over alt vi får delta på.
● Vi har ikke råd til aktiviteter, så dette betyr mye for oss, å kunne komme et sted og delta uten å få vondt i magen pga kostnaden. Aktivitetene er gøye og lederne er hyggelige og man føler seg sett og velkommen. Vi setter stor stor pris på at vi får være med

Det vedlagte dokumentet ble brukt på Redd Barna sitt innspillsmøte i Bergen 8. februar 2023.

Enestaende-familier_Bergen.pdf