Line Reed Drege, Ungdomsrådet i Stranda kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Innspel frå ungdomsrådet i Stranda kommune:

Auka opplæring om økonomi/privatøkonomi i skulen, allerede på ungdsomsskuletrinna

Innføre heildagsskule slik at det blir likare vilkår for alle, der ein kan få hjelp til skule- og leksearbeid på skulen. Då er ein ikkje så avhengig av hjelp heimanfrå.

Fleire lavterskeltilbod innan kultur- og fritidsaktivitetar som ikkje kostar så mykje.

Gratis måltid på skulen. Enten frokost eller lunsj.