Mads Ødegaard Harstad, Kristiansund Ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: For å sikre at midlene gagner barnet mener vi at støtte gjennom øremerkede tilskudd og tjenester bør prioriteres. BUA, lavterskel møteplasser, bibliotek, og andre satsninger som fjerner stigma og lar barn passe inn bør også prioriteres.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Kultur, Idrett, fritid og sosiale aktiviteter.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Mer kontakt mellom de som er nære barna og de som har myndighet til å hjelpe, og gi de som jobber tettest på barna muligheten til å hjelpe istedenfor å kun kunne sende saken videre.

Rett politikk til rett tid

Svar: Ungdomstiden – samhold og fritidsaktiviteter:
Viktigst at ungdommen ikke faller utenfor.
En ungdom har større mulighet til å ta mer ansvar selv.

Tidligere alder – tilgang på barnehage og SFO:
Barn må ha muligheten til å sosialisere seg og kunne delta på samme aktiviteter som andre. Et barn har mindre mulighet til å være selvstendig.

Grupper av barn og familier:

Svar: Større hensyn til barn med skilte foreldre; ikke nødvendigvis begge foreldrenes inntekt som er reell inntekt.
Større fokus og mer hensyn til den enkelte sak.
Behovet for ulike samfunnsgrupper er trolig ikke likt, og det finnes ingen «one size fits all».

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Busskort og generelt kollektivtransport er viktig med tanke på at ikke alle har mulighet til å bli kjørt. Vi mener at noe av det viktigste for barn er å føle at en «passer inn». Fokus på lavterskel møteplasser, bibliotek, ungdomsklubber, idrettslag osv. burde prioriteres høyt.