Mette I Fratini Flesland Autismeforeningen, Hordaland lokallag

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Tiltak:

-Nok og riktig avlastning

-Gode støtteordninger i form av omsorgslønn, hjelpestønad og grunnstønad. Husk at de sparer samfunnet for store summer ved å ta omsorgsbyrden.

-Når barnet får diagnose, er det viktig at HELE familien får oppfølging og at saken ikke blir lukket med en gang.

-Helhetlig/tverrfaglig tenking

-Styrke koordinatorrollen slik at den som har den rollen
a.følger tett opp familien
b.kjenner systemet og kan involvere de riktige partene og kreve at de gjør jobben sin

-Få bort stigmaet som gjør at en ikke oppsøkerhjelpeapparatet

-Vi ser at stabile boforhold gjør det lettere for familier

Innspill-Autismeforeningen.pdf