Monica FuhrMatsentralen Vestland

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar: Løsning:

– Koordinere innsatsen mellom det offentlige og frivilligheten.

– Vi har et stort samfunnsproblem som må løses i fellesskap.

– Kartlegge behovet, NAV og det offentlige ser ikke all nøden. I følge SIFO-rapporten «Dyrtid under oppseiling» har dobbelt så mange besøkt en matutdeling sammenlignet med NAV.

– Kommunen og det offentlige må legge bedre til rette for frivilligheten, flere organisasjoner er på bristepunktet kapasitetsmessig og økonomisk. Flere melder at de kanskje må redusere eller avvikle tilbudet.

– Matsentralen er et samlingspunkt for de som driver hjelpearbeid, har allerede et stort nettverk og er navet i mathjelpen som ytes for disse organisasjonene.

– For hver krone som brukes på Matsentralen og de frivillige organisasjonene så får man minst 10-100 ganger så mye tilbake.

– Det er et allerede etablert system som virker.

– Vi omfordeler mat tilsvarende 1 måltid for kun kr 2,50

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Utfordringer:

– Opplever en stadig pågang fra mennesker som trenger hjelp, og blir også kontaktet av NAV ansatte som ikke har verktøyene de trenger. Jeg bruker mye av mine ressurser på å besvare slike henvendelser og stadig oftere kommer personer til oss for å spørre om mat.

– Bredt spekter av mennesker som tar kontakt fra hele fylket. Nå er det flere og flere «vanlige» familier som tar kontakt, nyfattige som ber om hjelp for første gang. Er også yrkesaktive blant disse, slitere som før fikk det akkurat til å gå rundt.

– Matkartet er matsentralenes mest besøkte nettside, 6500 besøk i desember og 5200 besøk i januar. Dette er høye tall mtp at vi ikke er i «førstelinjen».

– Fellesnevner med henvendelsene: får ikke pengene til å strekke til, støtte fra det offentlige dekker ikke behovet. Trenger akutt hjelp, de har tom konto, tomt kjøleskap, har utsatt å ta kontakt og er skamfulle. Mange er langt «nede» og har ofte ikke de nødvendige ressursene til å orientere seg. Noen er redd for konsekvensene om de tar kontakt med NAV, og redd for barnevernet. Stiller spørsmålet, kan du love at jeg blir tatt i mot mer verdighet?

– Organisasjonene rapporterer om sprengt kapasitet. De er frivillige organisasjoner med begrensede ressurser, begrenset åpningstid og en stor slitasje hos de frivillige.

– Vi og organisasjonene gjør så godt vi kan. Men tilbudet er ikke godt nok for de som trenger hjelp raskt. Hjelpetilbudet til det offentlige fungerer ikke godt nok.

– Oftest trenger de mer enn mat på bordet de trenger råd og veiledning for å finne en varig løsning.