Tove, Gjøvik Ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Man bør priorotere at tjenestene blir så billige som mulig slik at flest mulig har øk. mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Det bør prioriteres at alle barn som trenger briller og tannregulering gis mulighet til å få det uavhengig av økonomi.

Det bør satses på idrett og kulturelle aktiviteter uansett hvor du bor, uavhengig av om kommunen er rik eller fattig.

Sørge for at alle har like muligheter til svømmeopplæring, uavhengig av alder og kjønn.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Velferdstjenester, fritidsaktiviteter for alle, øk. hjelp til innkjøp av fritidsutstyr, støtte til skoleturer

Sørge for at skolene er like gode uavhengig hvor du bor i en kommune. Dte r

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Det viktigste uavhengig forvaltningsnivå er at alle familier likestilles i samfunnet og får samme hjelp.

Rett politikk til rett tid

Svar: Det er viktig at gode tiltak kommer inn så tidlig som mulig for å forebygge utenforskap, sosiale utfordringer og økonomiske ulikheter. Dette gjelder bla.a. muligheter for å delta på fritidsaktiviteter og innkjøp av utstyr.

Grupper av barn og familier:

Svar: Ressursinnsatsene bør være på alle områder, men man bør tilpasse det mot ulike grupper om behovet er større der.

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Det er viktig at man kan bryte den sosiale arven, og at alle har mulighet for å endre sin livssituasjon.
Ta i bruk frivillige organisasjoner i større grad til forebyggende arbeid.
Læringsmulighetene må være lik for alle, slik at alle får bl.a. lik mulighet for leksehjelp.