Ullensaker ungdomsråd, Ullensaker kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: – Barnetrygd og støtteordninger- de grunnleggende behovene bør dekkes først og støtten bør økes til å dekke de viktigste behovene
– noen støtteorninger er for strenge og gir ikke helt mening – se på kravene for å få støtte
-Tjenester er en bedre måte å bruke penger på enn å gi kontantytelser for aktivitet, for barn- gjerne lavterskelaktiviteter med gratis mat
– fritidsaktiviteter er viktig for barn – fellesskapsfølelse i å fortelle noe om hva du deltar på med de andre elevene i klassen på mandag
– transport er en utfordring for mange som har dårlig økonomi
– bua er en viktig ordning

Prioritering av sektorområder:

Svar: Helse og skole, Kultur og Idrett

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Mer og flere tiltak på lokalt nivå
– staten bestemmer at vi skal bruke penger på det og kommunen bestemmer hvordan kommunen bruker
– staten bør ta ansvar for å sikre kvalitet i tilbudene som gis – unngå kasteballer i systemet
– kommune får en viss pott som kan søkes på lokalt i tillegg til organisasjoner får en pott- og å fordele dette ut slik at familiene har flere muligheter og forskjellige støtteorninger å få hjelp fra

Rett politikk til rett tid

Svar: i overgangen mellom barna og ungdomsårene – mye som skjer i puberteten – viktig med et godt støtteappart i denne perioden
– utenforskap i grunnskolen avhenger mye av aktivitetstuilbudet du deltar på – et variert tilbud til alle
– begynner å se og forstå det selv fra 10-års alderen
– tidlig innsats med tiltak også fra tidlig barneår
– viktig å forebygge at barn og unge havner i feil miljø
– tidlig innsats for å begrense stigmatisering
– mattilbud for alle i barnehagen

Grupper av barn og familier:

Svar: – bør ikke være betinget av hvor du bor eller hvor du er fra, men det bør følge inntektsnivå
– bør tilpasses behov – forskjell i antall barn f.eks
– det bør likevel settes inn økte ressurser i områder som har store utfordringer med f.eks kriminalitet
– økt støtte til foreldre som har uføretrygd – hjelp til å få barna med på aktivitet hvis du ikke klarer det selv

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Ungdom kan hjelpe folk som ikke har mulighet til å følge barna sine til aktiviteter, kan kombineres med unge som trenger jobb og mulighet til å tjene penger(mindre sannsynlig å havne i dårlige miljøer)