Arne Lervik, Pensjonist

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Barnefamilier rammet av fattigdom skal prioriteres for arbeidsretta tiltak innen 6 mndr.
De voksne ifht arbeid og eventuelt gjeldssanering og økonomirådgivning
Barna i fht fritidstiltak

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: