Linn Østerbø, Ullensvang ungdomsråd

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Ullensvang ungdomsråd sitt innspel til korleis barn og unge av fattige familiar kan få eit bedre liv:

Fadderordning slik vi har til barn i andre land

Tilgang billegare sfo og barnehage for dei med lavast inntekt

Fritidskort som kan gi ein gratis aktivitet pr. barn

Ein god skule med godt læringsmiljø

Lavterskel tilbod for psykisk helsehjelp

Godt tilbod om helsesøster på skulane

Billegare hygieniske artiklar som bind og tampongar

Sikre at born og unge kan få delta på aktivitetar i nærmiljøet