Sør-Fron UngdomsrådSør-Fron Kommune

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Andre innspill:

Ekspertgruppen ønsker i tillegg innspill på om det er andre problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt.

Svar: Sør-Fron ungdomsråd har behandla innspel til ekspertgruppe for barn i fattige familiar i møte den 13.02.2023.

Her er innspel:
-Ungdomsrådet trur på at gratis aktivitetstilbod kan vere med på å få fleir barn i aktivitet, samt forebygge utanforskap.
– Idrett og arrangement kostar og det kan vere eit tiltak å ha eit stipend/mogleg for å søke om støtte. Evt. mogleg for å låne utstyr av kommune.
– Sunn og gratis skulemat på skulen. Gratis frukt. Mange familiar kan ha dårleg råd og kan ikkje prioritere mat, mat er ei viktig energikjelde for at ein skal kunne prestere.
– Trygge skulevegar