Amalie, Ungdomsrådet i Våler kommune i Østfold

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Vi burde tjenester ovenfor kontantytelser fordi vis pengene blir gitt direkte og ikke via det det skal brukes til, så kan disse pengene bli misbrukt og brukt på helt andre ting.
I mellom universelle velferdstjenester burde det prioriteres ut i fra hva barna ønsker mest. Men også være mulig for både handicappede og barn som ikke er like interessert i de samme tingene. En ting er sikkert i hvert fall og det er at det er veldig vikitig at barn er ikke aktivitet.

Prioritering av sektorområder:

Svar: De mest viktige tiltakene for barn er at de får mat, klær, skole, skoleutstyr og noen form for aktivitet eller lek etter skolen. Men en ting som kanskje ogås kan være viktig er pass sånn at barn kan reise seinere. Eller noen får muligheten til å kunne bo i andre land å ha litt bedre liv. Litt som et stipend til en skole.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Det burde bli fordelt over flere forvaltningsnivåer ut ifra hva det handler om. Og at ikke bare en sitter med alt. Og i så fall at de har et gått samarbeid i mellom alle forvaltningsnivåne.

Rett politikk til rett tid

Svar: Det kommer litt an på hvs tilbudet er. Men generelt så er tilbud om for eksempel fritids aktivitet viktig fra en tidlig alder til en alder av kanskje 18/19 år. Men samtidig så er det ikke vits å starte for tidlig.

Grupper av barn og familier:

Svar: Tilbudene burde gå ut i fra inntekten denne familien har uansett bakgrunn, hvor mange foreldre det er eller hvor mange barn det er. Og hva familien har mulighet til å bruke på dette området for barna.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Familier i fattig familier burde få økonomisk støtte i fra staten og få hjelp med både klær og mat. Barn burde ha tilbud til gratis aktiviteter og skole gang, og utstyr til skole.