Anja Askeland, BIEN Norge

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Kontantytelser gir valgfrihet og forutsigbarhet, som videre fører til større mulighet for foreldrene til å prioritere og ta kontroll over hele familiens liv.

Øket barnetrygd bør prioriteres. Det bør også være en universell ytelse for voksne.

Behovsprøving og målrettede ytelser er problematisk. Menneskelige ressurser som brukes på kontroll og behovsprøving, bør fristilles og brukes på å hjelpe de som ønsker hjelp (ikke de som trenger det, for hvem har da definisjonsmakten?)

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Vi trenger ikke ha fattige familier i Norge. Det er ingen fattige barn dersom foreldrene klarer seg. Det er svært viktig å styrke også foreldrene siden barna ser seg selv i sine foreldre. Stress rundt familiens økonomi og manglende forutsigbarhet fører til redusert kognitiv kapasitet. Dette går igjen ut over barna i familien.