Anja Førde, Skarpengland skole – elevrådet

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Tiltakene bør være «usynlig» for andre. Fordi da kan de ikke bli sett på som annerledes.

Billigere busskort for de som trenger det, dette bør også kunne bli brukt til og fra fritidsaktiviteter.

SFO og barnehage bør bli billigere for lavinntektsfamilier

«Ett gratis fritidstilbud», via NAV

Trafikalt grunnkurs, moped lappen og kanskje flere. De bør være tilgjengelige igjen i skolen her.

Bedre jobbtilbud for unge under 16år.

Støtte til nytt/ mere tøy.

Holdningsarbeid, vi bør jobbe litt med holdningene vi har mot andre.

Bedre psykisk helse tilbud, ha tilbudet mere tilgjengelig, og gratis.

«Ett sted og være», det bør være mere ting som skjer, og flere steder vi ungdommene kan være sammen.

Bedre buss og transport i helgene, og flere ungdomsklubber som er tilgjengelige.

Utvide «utstyrsbua» i Vennesla, og ha flere åpningstider til dette.

Gratis skolelunsj