Ann Hansen, Arena for Sosial Inkludering, Haugaland

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Den økonomiske hjelpen bør komme opp på et nivå hvor vanskeligstilte familier kan leve et anstendig liv og ikke bare overleve.
Når det gjelder universelle velferdstjenester, så bør det satses på å skape en ordning som kommer de som har det dårligt økonomisk til gode.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Skape tiltak utenfor skolen der det er gratis for barn å delta, slik at de med dårligst råd ikke blir ekskludert.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Det burde være øremerkede midler til aktiviteter som blir dekket av kommunen.
Et aktivitetskort som kan brukes på kino, i idrettshallen osv.

Rett politikk til rett tid

Svar: Det er viktig at barn i fattige familier får de samme mulighetene til barnehage og senere at SFO på sikt kan bli rimeligere.

Grupper av barn og familier:

Svar: Det bør satses like stort økonomisk uansett om det er etnisk norske eller barn av innvandrer bakgrunn.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Holde barnetrygden utenfor i forbindelse med sosialstøtte. Steder hvor barn kan låne gratis sportsutstyr. På lengre sikt hadde det vært fordelaktig å ha økonomi som et obligatorisk fag på ungdomsskolen. Vi lærer altfor lite om økonomi på skolen.