Ann Marit Flågeng, NAV Rana

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Rana kommune deltok i det landsdekkende prosjektet HOLF (helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier) som foregikk fra 2016-2019. På grunn av de gode resultatene som vår kommune oppnådde av prosjektet både i forhold til å få familier økonomisk selvhjulpne/ uavhengig av sosialhjelp og familienes opplevde bedring av sin livssituasjon på målområdene arbeid, arbeidshelse, økonomi, bolig og barns situasjon ble vi fast ansatt fra 1.1.20. Den tette oppfølgingen fra familiekoordinatorne (meg selv og min kollega), vår inngående kjennskap til regelverk og rettigheter, samt godt nettverk for samarbeid med de tjenester som familien opplever er viktige for dem har gjort en forskjell for familiene. Flere har kommet i arbeid og fått egne eller bedre boliger, riktig ytelser og hjelp til barna, samt blitt flinkere med økonomistyringen sin og fått gjeldsavtaler. Vi har bidratt til å finne kvalifiseringsmuligheter, avlastning og utredning for å nevne noe. Familiene blir henvist til oss fra andre veiledere i NAV og andre tjenester som er blitt kjent med tilbudet. Vi jobber veldig likt som prosjektet som startet i etterkant av HOlf (nye mønstre) og vi har siden oppstart hatt samarbeid med over 70 familier. Vårt samarbeid varer så lenge familien ønsker det eller til vi vurderer at alle mål for samarbeidet er oppnådd. Noen har hatt kontakt i 5 år og mange har kontakt over 2-3 år; noe som gjør at vi får en god relasjon til familiene basert på tillit og tro på at vi vil dem vel. Min agenda for å gi innspill er at jeg håper andre kommuner skal få et lignende tilbud i sitt Nav kontor. Hvis man jobber helhetlig med familier vil de få det bedre på kort sikt og barna får en bedre oppvekst som gjør at de får et bedre utgangspunkt for å starte sitt voksenliv i fremtiden.