Einar Solvoll, Pensjonist, ex journalist, ingen spesiell organisasjon

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Einar Solvoll. På tide med BORGERLØNN
Jeg velger å svare slik det ligger meg på hjertet.
Barnefattigdom har ligget på mitt hjerte i mange år, både for det jeg har sett og erfart – og som flyktningguide i ca 15 år.
Viktig med personvern. Gamle dagers « fattigkassa» må ikke gjenoppstå. Derfor er det viktig å finne ordninger som hverken foreldre eller barn føler seg utstøtt med.
EN TANKE som aldri blir noe av. GARANTERT MINSTELØNN. Noen kaller det borgerlønn. Professor Moene i Bergen er kanskje den beste rådgiver dere bør spørre. Selv snakket jeg mye med daværende formann i Nobelkomiteen, som var ivrig forkjemper for borgerlønn. Det vil i DET MINSTE SIKRE et sikkerhetsnett for at de fattigste i Norge ihvertfall får mat og strøm og for håpentligvis også bolig. Så får det bli opp tilmdem selv å jobbe og skaffe egen inntekt, hvis de ønsker høyere levestandard – og inkludert garantert minstelønn må familien/moren ha råd til å kjøpe gave r til at barna deres blir invitert i klassens bursdager – og at de har råd til å betale årsmedlemskap i idrettslag eller leirskoler.
Hilsen Einar Solvoll – Bærum