Farsund ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Farsund ungdomsråd – Sak 14/23 Mulighet til å gi innspill til Ekspertgruppe om fattigdom
Ungdomsrådet har et innspill til dette som koordinator melder inn:
• Kommunene/skolene dekker skoleturer for de elevene som trenger det, så alle
kan være med. (Avhengig av inntekt.) Litt lommepenger også. Det er enklere at
dette går gjennom skolen, enn at folk må dra på NAV. Skolen/kommunen kan evt.
få beløpet refundert fra NAV.
• Aktivitetskortet som Farsund kommune har, eller noe lignende, tas ibruk i alle
kommuner. (Aktivitetskortet i vår kommune gir tilbud om diverse aktiviteter gratis: Svømming, turer og arrangementer ved fritidsklubbene osv. , trampolinepark, inngang til ulike steder i kommunen, kino mm.