Julie Kristiansen, Kirkens Bymisjon, Avdeling Nordland

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Kirkens Bymisjon, avdeling Nordland avdeling har prosjektet Gatenært Bodø.
Vi driver blant annet en matstasjon i Bodø.

Vi opplever at det har skjedd en massiv endring på matstasjon siden pandemien startet i mars 2020. Vi startet med å kjøre ut mat til rundt 80 adresser. Da var det primært enslige mennesker med en eller annen form for stønad fra NAV som trengte oss. Nå i slutten av 2022, kjører vi ut mat til ca. 250 adresser, samt at rundt en 30 husstander henter maten selv. Vi har sett en massiv økning og det er primært familier med 3 personer eller flere som nylig har bedt om hjelp.
For statistikken sin del så kan vi sette kundene våre i følgende kategorier.

Antall i husstand:
• 1 person 140 adresser
• 2 personer 30 adresser
• 3 personer 40 adresser
• 4 personer 20 adresser
• 5 eller fler 45 adresser
• Totalt over 600 mennesker er avhengige av oss.

Hver eneste uke kommer det nye mennesker som trenger hjelp fra oss. Det er alt fra mennesker som er i ordinært arbeid, enkelte uføretrygdede samt en hel rekke flyktninger fra Ukraina som endelig har fått seg egen bolig. Vi kjører også ut brød til Tverlandet mottak, men har rett og slett ikke nok mat til å gi dem noe mer. Vi redder vel rundt 100 tonn mat fra å bli kastet fra butikkene samt at vi har i år kjøpt mat for mellom kr. 500 000,- og 1 mill. Arbeidsmengden for de frivillige har blitt så stor at vi nå kjører 2 skift for å få ut mat til alle som trenger det
Etter jul så vil alle midlene vi har søkt om og fått være brukt opp, og vi går da tilbake til å kun ha overskuddsmaten fra butikkene og dette vil neppe være nok for å dekke behovet. Uten muligheten til å handle mat så vil vi enten måtte gi ut nesten «tomme poser» eller vurdere hvem som skal få hjelp av oss. Det vil ikke være i nærheten av nok mat til å kunne hjelpe alle. Selv om dette kun er ment som ett supplement.

Våre forslag til tiltak som kan bidra til at familier i fattigdom kan få bedre levevilkår:

• Vi kan alle bli bedre til å gjenbruke klær, elektronikk etc. som kan gis bort til dem som trenger det istedenfor å selge.

• Auke stønadene fra NAV i takt med inflasjon og konsumpris index.