Sigurd, Ungdommens bystyre i Trondheim

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Vi i Ungdommens bystyre kommer med følgende forslag for å bedre situasjonen til barn i fattige familier.

Ved å lage fritidsklubber eller ulike gratistilbud, kan barn fra ulike sosio-økonomiske klasser mingle og være en del av et variert miljø.

Gjennom sosialboliger kan folk på tvers av ulike sosiale klasser bli kjent med hverandre og dele ulike erfaringer og tips. Et eksempel er sosialboligene i Singapore. I et felles boområde blir folk kjent med og inspirert av hverandre. Målet med sosialboliger er å få folk fra alle økonomiske bakgrunner til å bo i samme krets og områder, ved å bygge statlige boliger som tildeles til ulike familier av staten.

Gjennom frikort som tildeles av kommuner, idrettslag og klubber, tilrettelegges det for fritidsaktiviteter som alle kan delta på, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Tilrettelegging for fritidsaktiviteter fører til bekjentskap på tvers av økonomisk situasjon og en følelse av tilhørighet. Et konkret forslag er frikort kommunene kan dele ut. Frikortene kan brukes i idrettslag, kulturskoler og liknende. Ved innsending av frikort til det aktuelle tilbudet, vil kommunen betale avgiften (eller deler av den) på vegne av familiene. Vi er klar over at flere kommuner har dette tilbudet, men vi ønsker at alle kommuner skal ha det, og at tilbudet skal bli mer kjent.

Et annet tiltak som kan gjøres er å vurdere omfordeling av støttepolitikk. Et eksempel er den mye omtalte strømstøtten.

Mange aktiviteter krever transport fram og tilbake. Ved å sørge for billigere kollektivtransport for fattige familier vil det være lettere å delta i aktiviteter og samfunnet.

I Norge kastes det alt for mye mat. Flere butikker selger utgått mat gjennom Matsentralen, to Good to og, Holdbart ol.. Om flere butikker benytter seg av disse tilbudene kan mer utgått (men god mat) selges billigere til familier som trenger det. Et konkret forslag er å lage en lov om at butikker er forpliktet til å sende mat til matsentraler, og at matsentralene selv vurderer om maten er i god nok stand til å selge/gi bort.

Dumpster diving er et relativt nytt konsept, som dessverre ikke er helt lovlig. Vi ønsker derfor at dumpster diving skal legaliseres eller organiseres, da det er et miljøvennlig og økonomisk smart.

Billige alternativer for reise osv. Ferie er for dyrt, billige alternativer

Ta bort moms på brukte klær, lage billige alternativ som ikke baserer seg på gigant kjeder med masse utslipp. Det er også med å styre målet om at det skal være billig å være grønn.

Alle trenger en ferie og oppleve ting, det dyre med ferie er reise og tak over hodet. Da er det viktig å tilby billige alternativer. Dette kan gjøres innenlands

Gratis skolemat. Vi ser masse statistikk over at konsentrasjonen og fokuset øker på skolen når kroppen har nok næring. For mange fattige kan mat være et problem og ved å ha gratis skolemat blir det ikke like dyrt for familier å ha sultne barn og ungdommer som skal vokse seg store.

Pant på utsiden av søppelkasser slik at de som virkelig trenger det kan samle de, det er bærekraftig fordi mange kaster de i søpla eller i naturen.

Vi i ungdommens bystyre syns det er viktig å blande mennesker fra forskjellige økonomiske bakgrunner. Sosialboligene i Singapore er et eksempel på hvor de har klart å få mennesker fra mange ulike økonomiske bakgrunner til å bo og leve tett opptil hverandre, dette avskaffer økonomiske poler som vi ser tendenser av i Oslo. Da begynner de også på samme skoler og barn får innflytelse fra forskjellige bakgrunner.