Sigurd Vie, Frøya Ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Vi mener at det skal være flere tjenester for ungdom og barn til å være aktive på fritiden sin slik at de får etablere lokale vennskap og ikke kun over internett, uansett hvor rik eller fattige dens familie er.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Skole, skyss og fritidstilbud. Med skole mener vi at det burde tilrettelegges mer felles aktivitet etter og i skoletia. Med skyss så mener vi at det skal være mulig å komme seg fra hjemmet sitt til sentrum slik at man kan delta på aktiviteter selv om foreldre ikke har råa eller tid til å kjøre barna sine. Med fritidstilbud mener vi at det ikke kun skal satses på aktiviteter slik som fotball og håndball, men heller lavterskeltilbud slik som ungdomsbaser og andre rusfrie møteplasser.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Hovedansvaret burde ligge ved staten, men det er en selvfølge at kommuner og fylkeskommuner også må ta ansvar, med støtte fra staten. Staten burde ha lovverk og regelasjoner på dette slik at tilbudet blir likt blant kommunene slik at man ikke får en større fordel av å være i en rik kommune og en mindre fordel om man er i en fattig kommune.

Rett politikk til rett tid

Svar: Ungdomsstia, både tidlig og sent, er en viktig periode i implementere disse tiltakene. Da tenker vi på de fra 6. klasse og oppover til og med videregående. Ungdomsbaser virker best fra 8. – 10. klasse, mens at det må lages et eget tilbud for videregående elever slik at det ikke blir pinlig å være bland yngre ungdom. Det samme gjelder de fra 6. -7. klasse, de burde også ha hatt ett eget tilbud.

Grupper av barn og familier:

Svar: Vi mener at tilbudene burde være likt for alle, men at det skal gjøres spesielt mulig for de i fattigere familier å få delta tiltakene.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Vi syns at det er viktig at barn skal få lik mulighet til å oppleve en god oppvekst uansett hvilke levkår de og deres familie har. Vi ønsker at dette gjøres med midler fra staten som f.eks. dekker fritidsaktiviteter og skole.