Stig Høisæther, LEIEBOERGRUPPEN

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Kontant ytelser bør være unødvendig. Man bør heller øke barnetrygden vesentlig. Universell velferdstjenester bør økes og grunnleggende SIFO modellen bør være grunnlaget.
Noen familier bør få alle behov dekket via NAV når det er behov.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Det er viktig å se nytt på dette området så barn ikke føler på utenforskap. Det ved å gjøre alle kultur aktiviteter og idrett gratis. Samt bør barnetrygden dekke barnas behov for hjemme og miljøaktiviteter, gaming og felles lek med andre barn.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Ja, la barn få slippe å føle på at foreldrene er fattig, eller må si nei til venner av samme årsak. Det må aldri stå på penger og resurser i barns oppvekst. Dette gjelder skole og faglig utvikling.

Rett politikk til rett tid

Svar: Det fungerer bedrw når barn slipper å komme til at en ikke kan, ikke har penger, må pante flasker eller stå å gråte når andre har råd til aktiviteter. Barn må aldri føle på straff når foreldrene ikke har råd til aktiviteter, lek og læring oppvekst.

Grupper av barn og familier:

Svar: Nei, men alder betyr en del for å ha råd til mestring og en god oppvekst i fellesskap med andre barn.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Man bør se til å gjøre bredde idretten for barn gratis, samt bør man øke barnetrygden slik at foreldrene kan kjøpe idrettstøy og sko til barna i familien. Alle barne aktiviteter og fornøyelsesparker,kino,badeland og lekeparker bør bli gratis for barn. Samt skisenter bør bli gratis for barn, også utlån av ski og læring i bruk og stå på ski. Dette kan staten gjøre ved en tilpasset subsidieringsordning.