Torstein Ådnanes, Inderøy Ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar: Tidlig tenårene og de første årene av videreårende. Ca 11-17 år tror vi er den perioden der det er mest krevende å oppleve fattigdom. Da er en uten reel mulighet til å påvirke situasjonen med å jobbe selv, men man opplever effenten av fammilens mangel på penger serlig godt. Dette er en alder der det er vanlig å sammenligne seg med andre, både når det gjelder materielle ting (telefoner, utstyr og klær) og opplevelser (turer, ferier, fritidsaktiviteter).

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Inderøy Ungdomsråd ønsker gjerne å gi innspill til dette temaet, men vi synes spørsmålene og språket i dette skjema var vanskelig å forstå. Vi har formulert våre tanker og ideer i et dokument som vi laster opp her. Håper at det kan være av nytte. Mvh Sanna (13) og Tonje (15)

Ungdommer-i-fattige-familier.pdf