Ulf, Dysleksi Trondheim

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: For å sikre at Norge skal følge FNs barnekonvensjon, har vi utarbeidet egne lover i Norges lover på dette. Mener dette er fra 1997. En av paragrafene sier at vi skal bruke ressurser på barns utdanning og oppvekst, på en slik måte at det samsvarer med den generelle finansielle situasjonen (ikke ordrett) Sammenlignet med en del andre land det er naturlig å se på, bruker vi mye mindre på barn og skole mtp BNP.

Amerikanerne har noe tilsvarende som heter: No child left behind-act.

Prioritering av sektorområder:

Svar: En større støtte og bruk av Røde Kors sine aktiviteter; Ferie for alle og barnas røde kors (BARK)

Ofte handler det om feilprioriteringer. Ikke gi ut 1000kr øremerket mat. Gi gavekort på 1000kr på Rema tusen.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Ikke gi mer ansvar til Skolen! Det blir aldri gitt tilstrekkelig med tid og penger.

For å sikre kvalitet bør dette styres på fylkesnivå eller høyere.

Rett politikk til rett tid

Svar: Stort fra start til tenårene

Grupper av barn og familier:

Svar: Nei. Jeg tror alle grupper nå vil kjenne på konsekvensene av økte priser og reduserte jobbmuligheter

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Før pandemien var det 50% av de som sto utenfor arbeidslivet, som hadde det vi kan definere som lave skrive- og leseferdigheter. Diagnosen dysleksi er arvelig, med mellom 20% og 50% sikkerhet avhengig av gener og oppvekst. Jeg ser i mitt yrke som lærer i offentlig skole, og rådgiver for dysleksi Trondheim; familier med mange dyslektikere som ikke greier å komme seg ut av yrker med lite eller ingen utdannelse og at inntektene i disse familiene er der etter. Det også ofte negative holdninger til skole og utdannelse, ofte grunnet store nederlag og frustrasjon på den fronten.