Veronica

Ikke avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Få på plass matkastelov, og la eineståande foreldre få først

Prioritering av sektorområder:

Svar: Få ned prisen, for dei som er aleine med barn

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Mor er viktigst dei fyrste leveårene. Seinare også, som oftast. Far som Ikkje stiller, skulle fått regning i posten på sin del av arbeidet

Rett politikk til rett tid

Svar: Heile vegen

Grupper av barn og familier:

Svar: Barn av einslege forsørgere må prioriteres

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Må få ned skatten med 2/3 – skulle vore på plass for lengst!