Bygland Ungdomsråd, Bygland kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Det burde lages ei undersøking i frå alderen 20-50 der ein søkjer å finne ut kva som er den største grunnen til fattigdom i kvar enkelt familie.

Ein kurs i grunnskule som gjeng på økonomi, budsjett, rente, bruk av kredittkort, personleg økonomi.

Fleire kommunale sommerjobber for ungdom, slik at ungdom kan tene sine eige penger.

Moglegheit til å gje støtte til barn som ikkje har råd til delta i fritidsaktiviteter.