Carl-Axel Bang-Ellingsen. Kirkens SOS Møre og Romsdal

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Gjør eksisterende tilbud synlige og tilgjengelige. Kommunisere hva ting koster og tilgjengelighet. Følge til trening: Hvor, med hvem? Forutsetter tillit.

Tilrettelegg for mestring flere steder. It takes a village to raise a child! Løvetannbarn. KSOS. Skole, Livet og sånn. Gi barna et språk for følelsene. Gode hjelpere kan veie opp for veldig store mangler.

Anerkjenn at samme tiltak kan virke både på kort og lang sikt. Ta med alle faktorene i regnestykket! Innføringskurs forebygger selvmord på vakt i dag. I morgen aktiv og frisk deltaker i samfunnet. Ungdomsklubb. Leksehjelp.

Fortsett med økonomisk forutsigbarhet. Kirkens SOS har treårig samarbeidsavtale med kommunen som frigjør kapasitet. Ref. øremerkede midler i statsbudsjettet.

Hva ser vi på chat og telefon?
1: 2022, totalt i Norge: 170 000 henvendelser (140 000 + 30 000)
Største problem: Mister opptil 50%

2a) Akutt krise.
2b) Langvarig krise. Ikke undervurder behovet for å passe inn. Minoritetsstress

4a) Upop – som forventet
4b) Pop – bruker all energi på å skjule probl., el få anerkjennelse