Emma Tonheim Fløtre, Ungdomsrådet i Ålesund

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Vi ønsker å trekke frem to konkrete tiltak: gratis leksehjelp på alle skoletrinn og å gjøre det lettere for ungdom å skaffe seg jobb. Utdanning er svært viktig i dagens samfunn og familiefattigdom er med på å å prege resultat og lærevilje. Med tiltak som leksehjelp kan barn og unge som ikke hat gode nok ressurser hjemme få den hjelpen de trenger, og som på sikt kan hjelpe dem ut av fattigdom. Vi vil også oppfordre arbeidsplasser til å ansette uten krav til urimelige erfaringshistorie både for voksne og ungdom. I Ålesund kommune har vi et flott tilbud der ungdom som faller utenfor får hjelp til å få seg en jobb, for å komme på rett spor igjen. Jobb for barn og unge i fattige familier kan gi dem et steg ut av fattigdom, for med en inntekt og bedre utdanning så vil livet til disse ungdommene automatisk forbedre seg og sette de på kurs mot suksess. Vi vil også oppfordre flere idrettslag og kulturorganisasjoner om å følge etter Norborg sitt tiltak mot fattigdommen og halvere medlemskontingenten. Det er sånne tiltak som åpner opp for inkludering, samhandling og verdiskaping- Det er også utrolig viktig å få ungdom inn i de miljøene som er trygge før de havner i miljø som fremmer kriminalitet og fører dem i en retning som bevarer den fattigdommen som de opplever hver eneste dag.