Espen Ellefsen, Kirkens Bymisjon i Møre

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Hva er Skattkammeret for Ålesund og omegn:
• Skattkammeret startet i 2019, ligger i Spjelkavik og driftes av Kirkens Bymisjon, og er et resultat av TV-aksjonen 2018.
• Kort forklart er SK en utstyrssentral med sports – og fritidsutstyr –primært for barn og unge under 24 år og er driftet av Kirkens Bymisjon og er gratis. I tillegg driver vi også med aktiviteter.
• Vi er en av 250 utstyrssentraler tilknyttet BUA
• Målet vårt er at alle barn og unge skal kunne delta på en aktivitet uavhengig familiens økonomi
• Vi opplever at det er mange utover målgruppa av barn og unge med et behov og låner ut til alle, men likevel er det alltid barn og unge som blir prioritert ved knapphet på utstyr.
• Skattkammeret i Ålesund har hatt stort utlån fra oppstart og er blitt en av de med mest utlån i landet.
• Det er faktisk så mange som låner med oss at vi har måtte styrke Skattkammeret med utstyr, frivillige og ansatte. Vi anslår at vi har ca. 3000 brukere det siste året som har lånt 11000 enheter
• Nr. 6 av 250 BUA i på landsstatistikken i 2022
• Vi har låntakere fra alle samfunnslag og mange har tatt et bevisst valg på å låne fremfor å kjøpe. Det kan være med tanke på bærekraft, miljø og økonomi.

Det vi ser nå:
• Men vi ser nå at det er flere som ikke har muligheten til å ta det valget. At Skattkammeret er den eneste mulighetene for å kunne delta i aktivitet.
• Flere som bruker oss som kommer langveisfra
• Det er flere som forteller om anstrengt økonomi. Tidligere var det mest utsatte grupper som aleneforeldre, mennesker med innvandrer bakgrunn og studenter, men nå ser vi også etablerte mennesker i full jobb og ungdommer på eget initiativ. Det er ikke synlig og kommer ofte frem i samtaler på Skattkammeret når de låner.
• Mange forteller at de har måtte omprioritere pga. økte kostnader. Da blir det lett at det også gjelder det også aktiviteter, ferie utstyr m.m.
• Flere trenger alt til aktivitetene. Klær, billetter og utstyr.
• Barn deltar på aktiviteter for maten
• Flere organisasjoner bruker oss ift. lån av utstyr og aktivitet.
• Flere har behov for hjelp til å skaffe eget utstyr å eie – sykler
• Vi har nå rekordstor pågang og opplever selv med masse utstyr at folk må gå tomhendt fra oss.

Vi foreslår lokalt:
• Vi er behovet for åpne møteplasser og lavterskeltilbud hvor barn/unge kan møtes uavhengig av familiens økonomiske bakgrunn.
• Skape arenaer for deling og bytte av utstyr
• Støtteordninger til aktivitetsavgift og utstyr
• Oppfordre til samarbeid mellom organisasjoner.