Helene Halland, Skattekammeret Bodø – Kirkens Bymisjon Nordland

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar: Kirkens Bymisjon Nordland v/Skattkammeret Bodø har følgende innspill:

De største utfordringene vi ser knyttet til familie fattigdom:

Klær: Veldig dyrt med vinterklær som trengs til ein nord-norsk vinter. Ull, vinterbukse, vinterjakke, vintersko.

Fritidsutstyr: Familiar kommer og låne sykkel til barna sine som dei helst vil låne i fleire veker. Koster å kjøpe sykkel, reparere og kjøpe nye/brukte etterkvart som barna vokser.

Ferietilbud: Venteliste på ferietilbud. pga. økonomi så har me erfart at familiar ikkje prioriterer feriar, og dermed at det kan bli sårbart for barna når dei kommer tilbake til skulen igjen og fortelle om opplevelsar og ferieminner

Vårt forslag til tiltak som vil bidrar til at barn og unge som vokser opp i fattigdom får bedre levevilkår:

Redusere stigmatisering ved å unngå grupperingar av barn og unge. Skape arena der barn og unge kan møtes uavhengig av foresatte sin sosioøkonomisk bakgrunn. Åpne møteplassar er ein viktig arena der barna kan styrke nettverka sine, og bør vere eit lovpålagt tilbud i alle kommunar/alle kommunar sine bydelar.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: