Ingrid Iversen, Gildeskål ungdomsråd

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Senke prisen på tjenester.
Prioritere billig barnehage, SFO og fritidsaktiviteter.
Høyere stipend for borteboende ungdommer på vgs.

Prioritering av sektorområder:

Svar: Gratis mat på skolen, og skolefrukt.
Gratis melk på skolen.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar: Barnehage og barneskolealder er den viktigste perioden.

Grupper av barn og familier:

Svar: Lavinntektsfamilier må prioriteres, spesielt familier med mange barn og enslig forsørgere.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Flere sommerjobber for ungdom, og lettere tilgang til informasjon om disse. S