Kari Seierstad, Tønsberg Kommune, Ung i Tønsberg

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Vi har fattigdom, og vi må bidra til at familier selv kan regulere hverdag/prioriteringer. Samtidig trenger vi gratis/rimelige fritidstiltak.

Bruke fritidskonto gjennom Friskus aktivitetskalender, som deles direkte til de unge via helsesykepleier, sosiallærer, los, utekontakt, frivillighet og andre som møter de mest sårbare.
Prioritere tjenester knyttet målretta til barn og unge.
Gi støtte som sikrer støtte direkte til barn og unge.
Prioritere gratis fritidstilbud, mat og tilbud rett etter skolen.
Vi trenger mulighet til lønnet jobb for ungdom

Prioritering av sektorområder:

Svar: For unge mennesker er felleskap utenfor familie viktig. Idrett/fritidsklubber og åpne tiltak med gode gratis aktiviteter og trygge voksne.

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Kommunene bør ha større mulighet til å prøve ut og iverksette lokalt tilpassede tiltak, mer over ramme enn særskilt søknad om prosjektmidler.

Rett politikk til rett tid

Svar: Åpne tiltak for barn.
For ungdom er felleskap utenfor familie viktig, da idrett/fritidsklubber og åpne tiltak med gode gratis aktiviteter og trygge voksne.
Lønnet jobb for ungdom, noen timer i uka.
Fra 5. klasse og oppover mest sårbare i forhold til synligheten av fattigdommen.
Perioden barn er mest aktive med organisert fritid sårbar periode.
Behov for juniorklubber (5.-7 klasse) Fokus på tidlig forebygging.
Anbefaler samarbeid frivillige/foresatte og offentlige stillinger for å sikre stabil drift.

Grupper av barn og familier:

Svar: Det er lokale forskjeller som vil påvirke dette.
Viktig at kommunene har oversikt over miljø, og etablerer kontakt med ulike miljø og har deltakelse fra de det gjelder i alt arbeid.
Viktig å ikke skape todelt fritid for ungdomsgruppa som helhet.
Fokus på barn med innvandrerbakgrunn. Viktig å gjøre tilbud som fritidsklubber kjent for dem. Foresatte må trygges med god informasjon. Viktig med kulturforståelse i møte med foresatte.
Legge til rette for transport til og fra aktiviteter der det er behov.

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: