Lasse Honningsvåg, Mental Helse Ungdom i Ålesund

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Vi ser at mange faller utenfor fritidsaktiviteter. Dette fører til ensomhet og isolasjon. Transport og utstyr koster penger.

Forslag til tiltak:
– Lavterskel møteplasser, ungdomsklubber som er gratis,
– Flere ungdomskontakter
– Økonomiske støtteordninger til fritid
– Mer samarbeid mellom lokale organisasjoner
– Stille kommunale bygg til rådighet
– Kurs i likepersonsarbeid + flere helsesykepleiere