Marie N Miciano, Redd Barna Ålesund

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar:

Prioritering av sektorområder:

Svar:

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar:

Rett politikk til rett tid

Svar:

Grupper av barn og familier:

Svar:

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Det er mykje som er gratis men det aller meste koster! Så oppsummert, vi i Redd Barna Ålesund ber om at politikere sørger for at;

1. Alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid, artikkel 31 i barnekonvensjonen. Dere politikere må sørge for at det finnes gratis aktiviteter enten gjennom biblioteket, fritidsklubben, frivilligheten eller gjennom aktivtetskort og støtteordninger for annen organisert aktivitet. Tilbudet må gjøres kjent for de som trenger å bruke det – på flere språk, og det må tilpasses barn uavhengig av funksjonsevne? Sist, men ikke minst, transport! Det hjelper ikke gratis inngang, hvis ikke barna kommer seg dit. Transport tilbudet må også tilpasses barns behov og fritid. For å få til dette, må det tenkes helhetlig og langsiktig – og vi anbefaler derfor en fritidsplan – en kommunal handlingsplan for inkluderende fritid!

2. Alle kommuner deriblant Ålesund bør vedta en heilhetlig og langsiktig plan for å bekjempe familiefattigdom, der alle relevante instanser bidrar til en heilhetlig innsats .

3. Barnefamilier må sikrast en inntekt de kan leve av, slik at barn kan få tilfredsstillende levekår, som de har rett på etter barnekonvensjonen. Satser på NAV må økes og barns behov må kartlegges og dokumenteres på en enklere måte.

Og så må barnetrygden økast for alle barn og sikres at den prisjusteres årlig.  Og vi trenger ikke vente til våre nasjonale politikere får gjort dette.

Skal vi få til gode og treffsikre løsninger – da må barn involveres. Vi må høre på deres erfaringer og forslag til løsninger.

Innlegg-Redd-Barna.pdf