Marie, Rendalen kommune

Avkrysset

Ulike typer politikk:

Svar: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester?
Vi erfarer at kontantene ikke nødvendigvis kommer barna til gode. Vi erfarer at tjenester favner bredt, også de foresatte/barn som ikke er «synlig» fattige.
Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester?
Spørre befolkningen, det vil være ulike behov i ulike kommuner.
Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Redusert betaling i barnehage + SFO kan samkjøres innen familiene, dermed også søskenmoderasjon. Tilby biblioteker og frivilligsentraler tilskudd så de kan utvide sine tilbud, særlig til de ungene som ikke driver med sport.

Prioritering av sektorområder:

Svar: På hvilke områder er offentlige tiltak for barn i fattige familier viktigst?
Fritidsaktiviteter, både ukentlige og i bhg/skoleferiene.
Gratis kurstilbud om foreldrerollen, bl a om å sette grenser, f eks COS-P. (Må da også ha organisert barnepass!)

Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå

Svar: Bør det gjøres endringer i hvordan oppgaver og ansvar for barn i fattige familier er fordelt mellom ulike forvaltningsnivåer, og i så tilfelle hvilke?
Bra med kommune-/bydelsnivå. De er nærmest og ser hva som behøves. Samspill med skole/bhg viktig.

Tenker det er viktig med økonomiveiledning for foresatte, her har vi en stor jobb!

Rett politikk til rett tid

Svar: Hvilke perioder i oppveksten er behovet for gode tiltak størst, og hvilke tiltak virker best når?
Foresatte: Før og etter skolestart, barnet 4-8 år.
Direkte på barna: 10-18 år.

Grupper av barn og familier:

Svar: Nei, det slår ofte uheldig ut.
Eksempel:
– vanskelig å definere enslig/husholdning, varierer stadig
– innvandrerbakgrunn: gruppe med store variasjoner
– geografiske områder: betinger tilbud til alle i området

Generelle innspill:

Ekspertgruppen ønsker innspill på problemstillinger eller perspektiver som anses som viktige for å bedre forholdene for barn i fattige familier på kort og lang sikt, i tillegg til innspill rundt de konkrete vurderingene ekspertgruppen har i mandat og vurdere under.

Svar: Styrke oppvekstsvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt:
I vår kommune er det forholdsvis lavt inntektsnivå, også blant barnefamilier.
Kommunen gir tilskudd til frivillige organisasjoner + kulturskolen. I tillegg har politikerne vedtatt Aktivitetskort a kr 2000,- pr år + gratis folkebad for barn. + BUA. Aktiviteter for barn har derfor lavt kostnadsnivå sammenlignet med bykommuner.

Forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt:
Innføre «ufarlig» økonomiveiledning som tilbys alle.