Lene Guthu Ryen, Sarpsborg kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Prioritering av kontantytelser versus tjenester: Nav Sarpsborg erfarer at tjenester for overgang til jobb ofte gir en mer varig effekt. Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger…

Bente Ingebretsen, Lyngdal kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Det siste spørsmålet bør forskningen se på. Vi er skeptisk til målrettede ordninger grunnet fare for stigmatisering. Gratis skolemat til alle har vist seg positivt…

Erling Frydenlund, NAV Grimstad

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: • Kontantytelser er ofte behovsprøvde og ulike, både i varighet og størrelse. De er ofte kompenserende med ulike krav til søker. Det er lite forsking…

Hans Petter, Engerdal kommune, sosialtjenesten i NAV

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Både kontantytelser og tjenester er viktige virkemidler for å hjelpe barn i fattige familier. Kontantytelser knyttet til omsorg og ivaretakelse av barn og unge er…

Stina Eiet Hamberg, Redd Barna

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Vedr. ulike typer politikk mener Redd Barna: Det er behov for økte økonomiske rammer for overføringer til barnefamilier. Antall barn som vokser opp i en…

Ragnhild, Bergen kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: I både utdanning, livskvalitet og helse er det en betydelig sosial gradient. Det kan bety at jo bedre du har det, jo bedre får du…

Cathrine GH Gundersen, Lillestrøm kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: 1. Ulike typer politikk: • prioritering av kontantytelser versus tjenester, • prioritering blant ulike universelle velferdstjenester, og hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt…

Ingrid Iversen, Gildeskål ungdomsråd

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Senke prisen på tjenester. Prioritere billig barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. Høyere stipend for borteboende ungdommer på vgs. Prioritering av sektorområder: På hvilke områder er offentlige…

Dagrun Agnes Vikesland, Fjord SV

Ikke avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Det blir lettere å prioritere hvis en ikke ser på mottagerne som snyltere og en trussel, men som mottagere av selvsagte rettigheter. Hva en…

Marie, Rendalen kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Vi erfarer at kontantene ikke nødvendigvis kommer barna til gode. Vi erfarer at tjenester favner bredt, også de foresatte/barn…