Kristin Nygård, Profesjonsfaglig Utvalg, FO Trøndelag

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: – Det holder ikke kun med økte ytelser, det er særlig viktig med godt sosialfaglig arbeid for koordinering, for hjelp til å finne løsninger og…

Camilla Løver, NAV Horten

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Opplevelsen hos saksbehandlere er at det er høyt press på saksbehandling og da må ytelser prioriteres. Vi opplever tidvis…

Lise, Barne- og familietjenesten, Brønnøy kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: med den økonomiske situasjonen i Norge akkurat nå, er det flere som sliter økonomiske enn det har vært tidligere, og de fleste kjenner på utfordringer…

Kari Seierstad, Tønsberg Kommune, Ung i Tønsberg

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Vi har fattigdom, og vi må bidra til at familier selv kan regulere hverdag/prioriteringer. Samtidig trenger vi gratis/rimelige fritidstiltak. Bruke fritidskonto gjennom Friskus aktivitetskalender, som…

Lill Tove Skoglund, Larvik kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Barne- og familietjenester; Tjenester heller enn kontantytelser. Legge til rette for at lavinntektsfamiliene kan gjøre nytte av aktivitetene. F.eks transport. Det er også viktig å…

Maryam Ketu, Horten ungdomsråd

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Prioritering av sektorområder: På hvilke områder er offentlige tiltak for barn i fattige familier viktigst? Svar: Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå Bør…

Trond Sæbø Skarpeteig, Solund kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: • Her bør brukargruppa som har skoen på sjølv høyrast. I ei slik høyring bør heile livslinja frå graviditet til 24 år vere med, med…

Vemund Høegh-Larsen, NAV Skien/Skien kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: – I Skien kommune har man i stor grad prioritert tjenester/støtteordninger til barn og barnefamilier fremfor økonomisk støtte utbetalt etter sosialtjenesteloven til særskilte formål. –…

Elin Westby Herikstad, Frelsesarmeen

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Frelsesarmeen ser at det er viktig med en god balanse og samspill mellom kontantytelser og tjenester. Dette for å sikre et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.…

Jorunn FossHjelmeland Kommune

Avkrysset Ulike typer politikk: Hvordan prioritere mellom kontantytelser og tjenester? Hvordan prioritere blant ulike universelle velferdstjenester? Hvilke behovsprøvde eller målrettede ordninger som det eventuelt bør satses på i tillegg? Svar: Prioritering av sektorområder: På hvilke områder er offentlige tiltak for barn i fattige familier viktigst? Svar: Fordeling av ansvar og tiltak på ulike forvaltningsnivå Bør…